MEER BEGRIP EN BLOEI VOOR BEGAAFDE LEERLINGEN

Wil jij voor je school hulp bij het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen? 

Waarom laat je mij je school begeleiden en adviseren?

mijn motivatie

In mijn werk als basisschoolleerkracht zag en zie ik begaafde leerlingen soms worstelen met wat wij als leerkrachten van hen verwachten en ook met zichzelf als persoon. Sommige van hen gingen met buikpijn naar school of voelden zich depressief. Mijn missie is om deze leerlingen tot bloei te laten komen en dat begint bij meer begrip. Voor begrip is kennis nodig en voor bloei is daarnaast ook een stukje kunde nodig. Van kennis naar kunde naar kwaliteit, daar sta ik voor. 

praktische adviezen

Ik heb ervaringen op een groot aantal scholen waar ik beleid opzette, adviseerde, begeleidde, oudergesprekken voerde en plusklassen begeleidde. Op twee van deze scholen ben ik nog steeds hoogbegaafdheidspecialist en ik begeleid momenteel 3 plusklassen. Wat mij typeert is dat ik hele praktische adviezen geef vanuit best-practices i.c.m. de theorie. Ik kijk altijd samen met de leerkracht en/of IB'er naar wat praktisch haalbaar is. 

werkervaring en opleidingen

In 2005 studeerde ik af van de PABO en begon ik al snel met invalwerk. Vanaf 2007 kreeg ik een vaste baan en werkte ik in verschillende groepen, het meeste in groep 8. In 2011 besloot ik de opleiding talentbegeleider te volgen bij Novilo, ...